OVER GEN2020

 

GEN2020 is een traject en platform voor grensverleggend theater. Het ondersteunt talentvolle acteurs en theatermakers van diverse origine door een aanbod van masterclasses, coaching en coproducties. Het gaat uit van een aantal gezelschappen, organisaties en individuen uit het Vlaamse theaterlandschap die inzetten op jong podiumtalent met andere etnisch-culturele roots.

GEN2020 selecteert gedreven acteurs, regisseurs, auteurs en podiumkunstenaars allerhande voor een tweejarig traject. Dat bestaat uit een reeks masterclasses bij telkens verschillende gezelschappen of festivals, en een individueel parcours dat kan uitmonden in nieuwe creaties.

GEN2020 biedt eveneens een publiek platform aan het werk dat door deze artiesten wordt gemaakt, maar ook aan andere grensverleggende voorstellingen, evenementen of lezingen. De artistieke en (inter)culturele uitwisseling en confrontatie tussen de kunstenaars, de sector en het publiek staan centraal.

Het zwaartepunt van de organisatie ligt in 't ARSENAAL in Mechelen maar activiteiten van GEN2020 hebben plaats in heel Vlaanderen, in nauwe samenwerking met een breed en open netwerk van partners.
PARTNERS GEN2020

 

GEN2020 is een samenwerking tussen 't ARSENAAL, Moussem, Zomer Van Antwerpen, Mestizo Arts Festival, NTGent en Theater Aan Zee,  
met de steun van o.a. Vlaams Theater Instituut, Cobra.be, HetFirmament, CIMIC, GC De Kriekelaar, CC Berchem, Demos, Theater Malpertuis, Altas en Schrijverspodium,
geïnitieerd en gecoördineerd vanuit 't ARSENAAL.

Tal van spelers en makers zijn betrokken als mentor of docent:
Mesut Arslan, Chris Lomme, Frank Dierens, Junior Mthombeni, Michael De Cock, Sabri Saad El Hamus, Neske Beks, Julie Van den Berghe, Franz Marijnen, Frédérique Lecomte, Bárbara Echevarría, Mokhallad Rasem e.a.

GEN2020 geniet de steun van het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid, de Vlaamse Overheid en de Stad Mechelen.

 

't ARSENAALMoussemZomer van AntwerpenMestizo Arts FestivalNTGentTheater aan Zee